Ochrana osobných údajov


Pre potreby odosielania tovaru zákazníkovi, pracuje e-shop firmy Mária Šimonová s niektorými osobnými údajmi zákazníkov (Zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch). Ide o údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, presná adresa, e-mail, prípadne telefón, ďalšie adresy a v prípade fyzickej osoby/firmy je to IČO, DIČ, IČ DPH. Pre rýchle a efektívne nakupovanie a pohodlie zákazníka je možné tieto údaje uložiť (registrácia). Takto získané osobné údaje chránime v našej databáze pred ďalším šírením, poškodením, stratou a zneužitím. Údaje môžete kedykoľvek prezerať a zmeniť po prihlásení sa na e-shope firmy Mária Šimonová. V prípade, že chcete svoje konto úplne zrušiť (týka sa registrovaných používateľov), prosíme, kontaktujte nás e-mailom btsimon@btsimon.sk.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nešírime a neposkytujeme ďalším stranám, s výnimkou organizácií, ktorých účasť na procese objednávky tovaru je nutná (banky, doručovatelia, ...). Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje. Tieto údaje neobsahujú žiadne osobné údaje zákazníkov a teda podľa nich nie je možné zákazníkov ani identifikovať.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa